Taxi Service

Nove mjere zaštite: Zabrana rada većine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga

Stari Bar otkrijte očaravajući spoj istorije i lepote Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 500 eura. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom https://taxi-travel.me/ licu novčanom kaznom u iznosu od 300 […]